top of page

Privacy Verklaring

WilZ fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van WilZ fotografie. U dient ervan bewust te zijn dat WilZ fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen zoals o.a. de hosting van de website door one.com en het gebruik van Google.

Door gebruik te maken van mijn website geeft u impliciet aan het privacy beleid te accepteren. WilZ fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onderstaande privacyverklaring, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van

WilZ fotografie via e-mailadres wil.vestjens@home.nl

 

Persoonsgegevens die worden opgeslagen:

WilZ fotografie registreert uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden in bestanden op een beveiligde computer opgeslagen.

Het betreft:

 •  Voor- en achternaam

 •  Adresgegevens

 •  Telefoonnummer

 •  E-mailadres

 •  Correspondentie (e-mail)

 •  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact, voor zover deze van belang zijn voor de diensten die worden afgenomen.

 

WilZ fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers c.q. klanten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omdat controle van de leeftijd van een website bezoeker onmogelijk is, worden ouders geadviseerd om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens zonder ouderlijke toestemming worden verstrekt. Als u ervan overtuigd bent dat WilZ fotografie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wil.vestjens@home.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom en waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt

WilZ fotografie gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

 •  Het afhandelen van uw betaling

 •  U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

 •  Om bestelde producten bij u af te leveren

 WilZ fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 •  Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of aanbiedingen

 

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Omdat klanten regelmatig gebruik van de diensten van WilZ fotografie maken (dit varieert van een paar weken tot een aantal jaren) is de lengte van de contactperiode niet van tevoren vast te stellen. Vandaar dat een bewaartermijn van 7jaar, conform de bewaartermijn voor de Belastingdienst, wordt gehanteerd voor persoonsgegevens.

Indien gewenst, worden op uw verzoek de gegevens korter bewaard, het verzoek graag doorgeven via wil.vestjens@home.nl. Echter de voor de Belastingdienst of wettelijk verplichte informatie, kan niet korter dan verplicht worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

WilZ fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilz Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wil.vestjens @home.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken

WilZ fotografie gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Verder worden deze gebruikt voor het optimaliseren van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met wil.vestjens@home.nl. Wilz Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Geactualiseerd op 1 juli 2018

bottom of page